Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców :

Hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie ( j.t. Dz. U. z 2015. poz. 2168 ze zm. )
wymaga zezwolenia starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ich hodowli lub utrzymywania, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi oraz, w odpowiednim zakresie, bezpieczeństwa zwierząt, prowadzący hodowlę chartów rasowych oraz ich mieszańców lub utrzymujący takiego psa winien spełnić poniższe wymagania tj.:


1. zapewnić chartom rasowym oraz ich mieszańcom :
-codzienne korzystanie z ruchu odpowiedniego do wieku i stanu fizjologicznego;
-możliwość schronienia przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi;
-karmę odpowiednią do masy ciała, wieku i stanu fizjologicznego;
-stały dostęp do wody;
-opiekę lekarsko-weterynaryjną,
-w pomieszczeniach dostęp do światła naturalnego.
2. pomieszczenia oraz obszar ogrodzony dla chartów rasowych oraz ich mieszańców należy odpowiednio zamykać lub ogrodzić w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierząt.
3. hodować i utrzymywać bez uwięzi charty rasowe oraz ich mieszańce:
-w obszarze ogrodzonym;
-w pomieszczeniach.

W przypadku niespełnienia ww. wymagań starosta odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa powyżej lub cofa przedmiotowe zezwolenia .
Organem właściwym w sprawie cofnięcia zezwolenia jest starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania chartów rasowych lub ich mieszańców.
Zezwolenie wygasa w razie zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania chartów rasowych lub ich mieszańców.
Rozstrzygnięcia w sprawie wydania zezwolenia oraz cofnięcia zezwolenia są podejmowane w formie decyzji administracyjnej. 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3