Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła

na rok szkolny 2021/2022

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzieży zamieszkałych w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, którym przyznaje się określoną liczbę punktów. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania tych kryteriów są oświadczenia rodziców.

Kryteria określone przez Radę Miasta w uchwale nr XIV/204/2016 w sprawie  :

  • rodzeństwo kandydata już uczęszcza do szkoły, w której został złożony wniosek o przyjęcie – 12 pkt.
  • jedno z rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracuje w obwodzie szkoły, do której został złożony wniosek o przyjęcie – 10 pkt.
  • rodzic kandydata jest absolwentem szkoły, do której został złożony wniosek o przyjęcie – 8 pkt.
  • kandydat mieszkający w odległości do 4 km od szkoły, w której został złożony wniosek o przyjęcie – 6 pkt.
  • kandydat mieszkający w odległości powyżej 4 km do 5 km od szkoły, w której został złożony wniosek o przyjęcie – 4 pkt.
  • kandydat mieszkający w odległości powyżej 5 km od szkoły, w której został złożony wniosek o przyjęcie – 2 pkt.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok szkolny 2021/2022 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

(określone w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Wisła  Nr Or.0050.17.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.)

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

 

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

 

od 17 maja 2021 r.

do 11 czerwca 2021 r.

od 2 do 13 sierpnia 2021 r.

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

 

do 17 czerwca 2021 r.

do 20 sierpnia 2021 r.

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

18 czerwca 2021 r.

 27 sierpnia 2021 r.

4.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

25 czerwca 2021 r.

30 sierpnia 2021 r.


Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 oraz wzory dokumentów można uzyskać w poszczególnych szkołach, a także w Miejskim Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Wiśle pod nr tel. 033 8552944,

e-mail: mzeas@um.wisla.pl

 

 

 

  
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3