Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

W ramach projektu planuje się zmodernizować energetycznie 5 budynków komunalnych: są to wielorodzinne budynki mieszkalne przy ul. Gimnazjalnej, ul. Głębce, ul. Jawornik, ul. Kasztanowa oraz ul. Ochorowicza. Celem głównym projektu jest redukcja emisji pyłów i gazów do atmosfery poprzez podjęcie działań termomodernizacyjnych. Projekt polega na ociepleniu przegród budynków oraz wymianie okien lub drzwi, dzięki czemu zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną.

 

Produktem projektu będzie:

- Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii: 27 gospodarstwa domowe

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 5 szt.

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 1434,51  m2

 

Rezultatem projektu będzie:

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 107,96 tony równoważnika CO2

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 1303,82 GJ/rok

 

Wartość całkowita projektu: 1 528 861,99 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 968 072,04 PLN

Wysokość dofinansowania: 822 861,23 PLN

Okres realizacji – od 07.03.2019 r. do 31.08.2022 r.

 

UWAGA!

W związku z realizacją przedmiotowego projektu, który jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą Programem narzędzia informatycznego pozwalającego na przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć należy:

  1. wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres POIS@mir.gov.pl

lub

  1. skorzystać z formularza zgłoszenia dostępnego na stronie: pois.gov.pl\nieprawidlowosci.

 

 

 

 

 

  
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3