Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Dzięki temu będziesz otrzymywał od nas informacje o najciekawszych wydarzeniach, które odbędą się na terenie Wisły oraz innych sprawach związanych z naszym Miastem.

Informacje te będziesz otrzymywał z częstotliwością średnio 1 raz na 2 tygodnie.

1.
2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Wisła, jako administratora danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, w celu korzystania z prowadzonej przez Miasto Wisła usługi „Newsletter”, obejmującej przesyłanie za pośrednictwem e-mail informacji handlowych, w tym informacji o promocjach i ofertach specjalnych.

Równocześnie oświadczam, że dane osobowe podałam/em dobrowolnie oraz że jestem świadoma/y, iż:

1) Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl

2) Moje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO),

3) Posiadam prawo zgłaszania zastrzeżeń w zakresie ochrony moich danych osobowych do Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@wisla.pl lub w formie pisma na adres: Urząd Miejski w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel.: +48 33 8552425

4) Odbiorcą moich danych osobowych jest/są również firma KEI.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 930-418 Kraków, która świadczy usługę hostingową w zakresie obsługi strony internetowej „wisla.pl” i związanej z nią usługą „Newsletter”.

5) Moje dane osobowe będą przetwarzane, w tym archiwizowane przez okres świadczenia usługi „Newsletter” lub do momentu odwołania niniejszej zgody.

6) Przysługują mi prawa: wglądu do treści moich danych, ich sprostowania (pisemnie na adres e-mail: um@wisla.pl lub na adres siedziby Administratora), usunięcia (w przypadku cofnięcia zgody), wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7) W każdej chwili przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody, co wymaga formy pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3), przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8) Mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)

3.


 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3