Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Zakończenie roku szkolnego w Wiśle

26.06.2020

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy,
Pracownicy Administracji i Obsługi,
Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice

Dzisiaj we wszystkich szkołach kończy się rok szkolny - rok, który przyniósł wiele wyzwań, twórczych działań, ważnych inicjatyw i istotnych zmian w Waszym życiu. Miniony rok szkolny był bardzo pracowitym okresem, obfitującym w nieoczekiwane zdarzenia, których nie sposób było przewidzieć. Wprowadzenie stanu epidemii w kraju w znacznym stopniu utrudniło funkcjonowanie placówek oświatowych, które w jednej chwili zmuszone były przestawić się na zupełnie inny niż dotychczas system nauczania.

Dyrektorzy stanęli przed nie lada wyzwaniem zorganizowania pracy placówki zgodnie z dynamicznie zmieniającymi się przepisami oraz wytycznymi sanitarnymi. Nauczyciele z kolei musieli na nowo podejść do procesu nauczania wykorzystując inne niż dotychczas środki przekazu i pomoce dydaktyczne, niejednokrotnie mierząc się z piętrzącymi się trudnościami, ale też odnajdując w sobie nowe pokłady twórczości i kreatywności. Uczniowie, bardzo otwarci na nowoczesne technologie, szybko przyzwyczaili się do nowej wirtualnej rzeczywistości szkolnej, chociaż nie obyło się bez problemów w postaci braku sprzętu, czy dostępu do Internetu. Mam jednak nadzieję, że laptopy zakupione przez Miasto wypełniły te braki. Również dla Rodziców był to trudny okres, w którym musieli jeszcze bardziej zaangażować się w nauczanie łącząc niejednokrotnie pracę zawodową z wspieraniem swoich dzieci w nauce.

Koniec roku szkolnego jest okazją, by podziękować Wam wszystkim za wytrwałość w tym ciężkim okresie. W szczególności kieruję słowa podziękowania w stronę Dyrektorów szkół i przedszkoli – dziękuję Wam za solidną, rzetelną pracę oraz ogromne zaangażowanie w budowanie rzeczywistości szkolnej. Dziękuję Wam Drodzy Nauczyciele za to, że przekazując młodemu pokoleniu zasób wiedzy oraz umiejętności, wzbogacacie w nich nieprzemijające wartości dobra i piękna, oraz Wam Pracownicy Administracji i Obsługi za sumienną pracę. Uczniom przekazuję gratulacje i podziękowania za pragnienie zdobywania wiedzy, osiągnięte wyniki i dążenie do poszerzania horyzontów. Wam Drodzy Rodzice dziękuję za to, że podejmujecie trud współpracy ze szkołą dla dobra Waszych dzieci.

Wszystkim Wam życzę spokojnych, słonecznych, udanych i bezpiecznych wakacji. Wierzę, że we wrześniu wszyscy spotkamy się pełni nowych sił i zapału do dalszej pracy!

Z wyrazami szacunku 

Tomasz Bujok, burmistrz Miasta Wisła


Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3