Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Wspomnienie Jerzego Kufy: Andrzej Mitręga, mistrz krawiecki

15.06.2020

Urodził się 11 maja 1914 roku jako syn Jana i Zuzanny z domu Krzok z Prziłogów na Skolnitym. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Wiśle Centrum, a po jej ukończeniu podjął naukę zawodu krawieckiego u Pawła Pinkasa, która trwała od 30 czerwca 1930 roku do 30 czerwca 1933 roku. Otrzymał świadectwo jej ukończenia wydane dnia 5 listopada 1935 roku przez Stowarzyszenie Mieszanych Przemysłowców w Ustroniu. Równolegle w latach 1931 – 1933 kontynuował kształcenie w Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowo w Wiśle Centrum, w której wykładano takie przedmioty jak: rysunek odręczny geometryczny i zawodowy, materiałoznawstwo, korespondencja zawodowa, rachunki i kalkulacja zawodowa, fizyka przemysłowa, język polski, nauka o Polsce i świecie. Jak widać uczniowie tej szkoły otrzymywali bardzo wszechstronne wykształcenie zarówno ogólne jak i zawodowe.

Kolejnym etapem edukacji zawodowej było zdanie egzaminu czeladniczego przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Katowicach w 1946 roku (świadectwo numer 6623\46). Natomiast tytuł mistrzowski uzyskał zdając egzamin przed tą samą Izbą Rzemieślniczą w 1954 roku i miał prawo używać tytułu mistrza krawieckiego męskiego, mieszanego i cywilnego.

Swój zakład krawiecki otworzył w nowo wybudowanym w 1949 roku budynku w Wiśle Dziechcince i prowadził go aż do 1981 roku. W zakładzie wykonywano bardzo szeroki zakres usług – szyto płaszcze, garnitury, spodnie, marynarki, gunioki (krótkie płaszcze ), brucliki, garsonki oraz niektóre elementy żeńskiego, wiślańskiego stroju regionalnego. Ponieważ zakład cieszył się sporą popularnością, a to wiązało się ze sporą ilością zamówień, Andrzej Mitręga zatrudnił uczniów. W ten sposób wykształcił kilku znanych wiślańskich krawców np. Antoniego Pilcha Od Starego, Rudolfa Hołomka z Gościejowa czy Andrzeja Kuczerę. Dużą pomocą w prowadzeniu zakładu była żona, która prowadziła bardzo skrupulatnie cała buchalterię ale również wykonywała prace wykończeniowe wraz ze swymi dziećmi.

Andrzej Mitręga to nie tylko doskonały krawiec, ale i uczestnik życia społeczno – kulturalnego naszej miejscowości. Już w okresie przedwojennym należał do „Błękitnej Jedynki”- I Drużyny Harcerskiej im. Józefa Piłsudskiego w Wiśle, gdzie zdobył uprawnienia ratownika i był członkiem Harcerskiego Klubu Narciarskiego. Jego wielką pasją była turystyka. Często w wolnych od pracy dniach, zimą zabierał swoich uczniów oraz swoje dzieci na wycieczkę narciarską na Stożek. Wraz z grupą pasjonatów, do których należeli m.in. Erwin Niemiec i Edward Cienciała, był współzałożycielem wiślańskiego Koła PTTK. Koło to w późniejszym czasie przerodziło się w Oddział PTTK. Uczestniczył w wielu wycieczkach, jak również w rajdach turystycznych – zdobywając złotą odznakę GOT.

Ponadto, należał do Zespołu Regionalnego „WISŁA”, którego był długoletnim tancerzem i chórzystą. Śpiewał również w chórze kościelnym przy parafii ewangelickiej w Wiśle Centrum. Jego kolejnym zainteresowaniem było sadownictwo. Lubił pracę w ogrodzie, gdzie spędzał każdą wolną chwilę .Specjalizował się w szczepieniu drzewek owocowych, czego efektem jest do dziś rosnąca w jego ogrodzie jabłoń, która rodzi trzy różne odmiany jabłek. Ta krótka charakterystyka tej niezwykłej postaci uzmysławia nam, jak wielu mieliśmy niezwykle zdolnych, utalentowanych, wywodzących się z chłopskich rodzin, Wiślan. Pamiętajmy zatem o nich, bo oni byli solą tej naszej pięknej wiślańskiej ziemi.

Jerzy Kufa

Dziękuję Rudkowi Mitrędze za rozmowę oraz przekazane zdjęcia i ciekawe dokumenty.


Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3