Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Nabór wniosków

11.07.2023

Burmistrz Miasta Wisła informuje, że w oparciu o zapisy uchwały nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła (tj. Dz.U. Województwa Śląskiego z 2022 r. poz. 3996 wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miasta Wisła nr:

- nr XLVIII/729/2022 z dnia 3 listopada 2022 r. - Dz. U. Województwa Śląskiego z 2022 r. poz.: 7321,

- nr L/766/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. - Dz. U. Województwa Śląskiego z 2022 r. poz. 8993)

rozpoczyna nabór wniosków w trybie ciągłym na udzielenie dofinansowania dla inwestycji planowanych do realizacji w roku 2023.

 

Załącznikiem do w/w uchwały jest „Regulamin udzielenia dotacji ze środków budżetu Miasta Wisła na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła", który znajduje się poniżej w załączniku nr 1.

 

Formularz wniosku będzie dostępny na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Wiśle oraz na stronie internetowej od dnia 17 stycznia 2023 roku.

 

UWAGA!

Dotacja dotyczy kotłów gazowych, na drewno i pellet. Starym źródłem ciepła może być jedynie niskowydajny kocioł centralnego ogrzewania na paliwo stałe.

 

 

Załączniki:

  1. Tekst jednolity uchwały nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018 r.,
  2. Uchwała nr XLVIII/729/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 3 listopada 2022 r.,
  3. Uchwała nr L/766/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 22 grudnia 2022 r.

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3