Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

XI Festiwal Piosenki Europejskiej w Wiśle - odwołany

Miejsce imprezy: Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia
Organizator imprez: Wiślańskie Centrum Kultury
Termin imprezy
od 2021-11-25 9:00 do 2021-11-25

Ze względu na sytuację zdrowotną części osób zaangażowanych w organizację Festiwalu Piosenki Europejskiej w Wiśle, w tym roku ze smutkiem zdecydowaliśmy się na odwołanie konkursu. Mamy nadzieję, że spotkamy się na jednym z wielu spotkań muzycznych, które czekają nas w Wiśle w najbliższym czasie. 

 

 


 

Już 25 listopada w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Pulicznej im. J. Śniegonia w Wiśle odbędzie się XI Festiwal Piosenki Europejskiej. Już teraz można zgłaszać swój udział w festiwalu w sześciu kategoriach. Wszystkie potrzebne do zgłoszenia dokumenty znajdują się w załączniku pod tekstem.

W festiwalu na uczestników czeka sześć kategorii:

Przedszkola i klasy 0,

Szkoły podstawowe, klasy I-III

Szkoły podstawowe, klasy IV - VI

Szkoły podstawowe, klasy VII – VIII

Szkoły średnie

Zespoły

Każdy z uczestników wykona dwie piosenki, przy czym przynajmniej jedna powinna nawiązywać do tematu przewodniego festiwalu – do podróży. Jedna z piosenek powinna być także wykonana w języku europejskim (innym niż polski). Uczestnik Festiwalu przed wykonaniem piosenki zostanie poproszony o uzasadnienie wyboru repertuaru.  Festiwal skierowany jest do mieszkańców i uczniów  z terenu powiatu cieszyńskiego

Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do dnia 19 listopada 2021 roku, do siedziby Wiślańskiego Centrum Kultury Pl. B. Hoffa 3A lub przesłać na adres mailowy kultura@wisla.pl.  Karta zgłoszeniowa stanowi Załącznik numer 1 do Regulaminu.

 

REGULAMIN

XI Festiwalu Piosenki Europejskiej

pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Wisła Tomasza Bujoka

1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Poniższy Regulamin określa zasady udziału w XI Festiwalu Piosenki Europejskiej, zwanym dalej „Festiwalem” a także kryteria oceny i nagradzania zwycięzców.
Organizatorem Festiwalu jest Wiślańskie Centrum Kultury, Pl. B. Hoffa 3A, 43-460 Wisła, tel. 602 177 262
Festiwal organizowany jest w dniu 25 listopada 2021 roku w Sali Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Śniegonia w Wiśle o godzinie 9:00.
2
TEMAT I CEL FESTIWALU

Tematem Festiwalu jest „Podróż”.
Temat główny Festiwalu może być rozwinięty w dowolny sposób jednak jego interpretacja musi nawiązywać do podróży.
Każdy uczestnik ma wykonać dwa utwory, w tym przynajmniej jeden ma nawiązywać do tematu przewodniego czyli „Podróży”.
Jeden utwór powinien być wykonany w języku polskim, drugi w języku używanym
w Europie (inny niż polski).

Uczestnik Festiwalu przed wykonaniem piosenki zostanie poproszony o uzasadnienie wyboru repertuaru.
Celem Festiwalu jest zachęcanie dzieci i młodzieży do rozwijania wrażliwości muzycznej i radości śpiewania oraz świadomości doboru repertuaru.
3
ADRESACI FESTIWALU

Festiwal kierowany jest do dzieci i młodzieży w następujących grupach wiekowych:
Przedszkola i klasy 0,
Szkoły podstawowe – klasy I-III,
Szkoły podstawowe – klasy IV-VI,
Szkoły podstawowe – klasy VII-VIII,
Młodzież szkół średnich,
Zespoły
Festiwal skierowany jest do mieszkańców i uczniów z terenu powiatu cieszyńskiego

6
WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM FESTIWALU
Udział w Festiwalu i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do dnia 19 listopada 2021 roku, do siedziby Wiślańskiego Centrum Kultury Pl. B. Hoffa 3A lub przesłać na adres mailowy kultura@wisla.pl. Karta zgłoszeniowa stanowi Załącznik numer 1 do Regulaminu.
Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik numer 2 do Regulaminu.
W przypadku zaostrzenia przepisów związanych z COVID-19 organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, odwołania wydarzenia lub przeniesienia go do sieci.
7
KOMISJA KONKURSOWA

Wiślańskie Centrum Kultury powoła komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, składającą się z trzech członków.
Komisja wyłoni zwycięzców w każdej kategorii wiekowej.
Komisja ma prawo do przyznania wyróżnień.
Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych wykonawców jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
8
KRYTERIA OCENY WYSTEPÓW FESTIWALOWYCH
Kryteria oceny występów festiwalowych:
umiejętności wokalne wykonawcy,
interpretacja i poprawność językowa,
walory artystyczne występu,
dobór repertuaru.

 

9
NAGRODY W KONKURSIE

Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii otrzymają nagrody pieniężne:
I miejsce – 300 zł,
II miejsce – 200 zł,
III miejsce – 100 zł.
Warunkiem przyznania wszystkich nagród jest zgłoszenie co najmniej 3 uczestników

w każdej kategorii wiekowej.

W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody innemu uczestnikowi Festiwalu, który spełnił wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim.
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek.
11
DANE OSOBOWE

Przystępując do Festiwalu, uczestnik wyraża zgodę na:
przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 - Wzór karty zgłoszeniowej;
Załącznik nr 2 - Oświadczenie RODO;

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3