Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

 

Rekrutacja do szkół podstawowych oraz gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym (…) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942) Burmistrz Miasta Wisła zarządzeniem Nr Or.0050.15.2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok szkolny 2016/2017. Poniżej przedmiotowy harmonogram:

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok szkolny 2016/2017

 

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

od 26 lipca 2016 r.

do 1 sierpnia 2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej

do 4 lipca 2016 r.

do 4 sierpnia 2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19 lipca 2016 r.

22 sierpnia 2016 r.

4.

Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 22 lipca 2016 r.

do 25 sierpnia 2016 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 lipca 2016 r.

26 sierpnia 2016 r.

 

Powyższy harmonogram dotyczy wyłącznie rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych. Harmonogram dotyczący rekrutacji do gimnazjów, na podstawie w/w rozporządzenia, określony zostanie i podany do publicznej wiadomości przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

W rekrutacji nie biorą udziału dzieci, które mieszkają w obwodzie danej szkoły. W takim wypadku są one przyjmowane do obwodowej szkoły z urzędu na podstawie stosownego zgłoszenia.

 

Zasady rekrutacji określają przepisy rozdziału 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156). Zgodnie z przepisami tej ustawy rekrutacja do szkół podstawowych i gimnazjów dla uczniów spoza obwodu danej szkoły będzie się odbywała w oparciu o kryteria punktowane, ustalone uchwałą Rady Miasta Wisła. Kryteria te są następujące:

  1. rodzeństwo kandydata już uczęszcza do szkoły, w której składany jest wniosek – 12 pkt.,

  2. jedno z rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracuje w obwodzie szkoły, w której jest składany wniosek – 10 pkt.,

  3. rodzic kandydata jest absolwentem szkoły, w której składany jest wniosek – 8 pkt.,

  4. kandydat mieszka w odległości do 4 km. od szkoły, w której został złożony wniosek o przyjęcie – 6 pkt.,

  5. kandydat mieszka w odległości powyżej 4 km. do 5 km. od szkoły, w której składany jest wniosek – 4 pkt.,

  6. kandydat mieszka w odległości powyżej 5 km. od szkoły, w której składany jest wniosek – 2 pkt.

 

Spełnianie poszczególnych kryteriów ustawowych rodzice (prawni opiekunowie) powinni udokumentować stosownymi oświadczeniami.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 oraz wzory dokumentów można uzyskać w poszczególnych szkołach, a także w Miejskim Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Wiśle pod nr tel. 033 8552944, e-mail: mzeas@um.wisla.pl

 

Poniżej do pobrania wzory dokumentów potrzebnych przy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2016/2017.

 

Sylwester Foltyn – dyrektor MZEAS w Wiśle

  
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3