Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok szkolny 2018/2019.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, którym przyznaje się określoną liczbę punktów. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania tych kryteriów są oświadczenia rodziców.

Kryteria określone przez Radę Miasta w uchwale nr XIV/204/2016 :

  • rodzeństwo kandydata już uczęszcza do szkoły, w której został złożony wniosek o przyjęcie – 12 pkt.
  • jedno z rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracuje w obwodzie szkoły, do której został złożony wniosek o przyjęcie – 10 pkt.
  • rodzic kandydata jest absolwentem szkoły, do której został złożony wniosek o przyjęcie – 8 pkt.
  • kandydat mieszkający w odległości do 4 km od szkoły, w której został złożony wniosek o przyjęcie – 6 pkt.
  • kandydat mieszkający w odległości powyżej 4 km do 5 km od szkoły, w której został złożony wniosek o przyjęcie – 4 pkt.
  • kandydat mieszkający w odległości powyżej 5 km od szkoły, w której został złożony wniosek o przyjęcie – 2 pkt.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok szkolny 2018/2019 przyjęte Zarządzeniem Nr Or.0050.25.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 29.01.2018 r.

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej

od 14 maja 2018 r.
do 25 maja 2018 r.

od 18 czerwca 2018 r.
do 22 czerwca 2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej

do 8 czerwca 2018 r.

do 29 czerwca 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 czerwca 2018 r.

14 sierpnia 2018 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15 czerwca 2018 r.

24 sierpnia 2018 r.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 oraz wzory dokumentów można uzyskać w poszczególnych szkołach, a także w Miejskim Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Wiśle pod nr tel. 33 8552944, e-mail: mzeas@um.wisla.pl

Poniżej do pobrania wzory dokumentów potrzebnych przy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2018/2019. 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3