Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Zmiana ustawy o odpadach w powiecie

12.03.2019

Starosta Cieszyński informuje, iż w dniu 5 września 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 1592).

Ustawa ta wprowadza szereg zmian w zakresie gospodarki odpadami, w tym nakłada na posiadacza odpadów, który przed dniem wejścia w życie tej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów, obowiązek złożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji zawierającego:

-maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
-największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
-całkowita pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
-proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy z dnia l4 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.).

Do w/w wniosku należy dołączyć:

-operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 w/w ustawy o odpadach; -postanowienie Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach;
-zaświadczenia o niekaralności i oświadczenia, o których mowa w art. 42 ust. 3a ustawy o odpadach.

Termin złożenia w/w wniosku o zmianę posiadanej decyzji upływa w dniu 5 września 2019r.

Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży w/w wniosku w terminie do dnia 5 września 2019r. zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, wygasa.

w.z. STAROSTY
Janina Żagań
Wicestarosta


Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3