Miasto Wisła - oficjalna strona

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

12.10.2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1372) w nawiązaniu do art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057) oraz w związku z Uchwałą Nr L/616/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Miasta Wisła zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Wisła i na rzecz jej mieszkańców, do konsultowania projektu Programu współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Projekt Programu na rok 2022 był tworzony etapowo, został opracowany w oparciu o Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. Przygotowano go w oparciu o informacje uzyskane od referatów merytorycznych i jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Wiśle oraz sugestie i opinie płynące ze strony organizacji pozarządowych.

Opracowany Program będzie stanowić podstawę współpracy Gminy Wisła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Z projektem Programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wiśle.

Opinie, uwagi i propozycje zmian prosimy zgłaszać w terminie od 12.10.2021 r. do 22.10.2021 r. na formularzu konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów dot. przyjęcia „Programu współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”  do dnia 22.10.2020 r. do godz. 13.00 osobiście na Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Wiśle, Pl. B. Hoffa 3 bądź wysłać drogą pocztową. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

Formularz jest dostępny w załączniku poniżej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta Wisła w zakładce "Sprawy społeczne" oraz na Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Wiśle.


Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Jak spędzisz tutaj czas?

Baner Aktywnie pozytywnie
Banner Rodzinnie goscinnie
Baner na edukowaniu i harcowaniu
Baner na konferencji
Baner Mapa miasta
Baner Kamera internetowa
Baner baza noclegowa
Baner Baza wyciągi

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Herb miasta Szczyrk
Herb miasta Brenna
Herb gminy Istebna
Herb miasta Ustroń
Copyright © by Urząd Miasta Wisła 2021
Polityka prywatności i cookies Deklaracja dostępności
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego
//widget pogodowy