Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Uczniowie z Ukrainy w wiślańskich placówkach oświatowych

22.09.2022

Nowy rok szkolny to początek wielu nowych wyzwań dla szkół i przedszkoli wiślańskich. W związku z trwającym nadal konfliktem na Ukrainie wielu uczniów z tego kraju trafia do naszych placówek. Obecnie w Wiśle kształci się 122 uczniów – w tym 109 w szkołach podstawowych i 13 w przedszkolach (publicznych i niepublicznych) – stan na 12.09.2022r. Stanowi to dość dużą część, bo aż  ponad 10% wszystkich dzieci uczęszczających do samorządowych placówek.  Najwięcej uczniów z zagranicy uczęszcza do szkół zlokalizowanych najbliżej centrum Miasta. Liczby dla poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

SP1 Centrum - 47 uczniów , SP 2 Czarne - 7 uczniów,  SP5 Jawornik – 36 uczniów, ZSP1 Głębce – 13 uczniów, ZSP2 Malinka – 11 uczniów, Zespół Przedszkoli Miejskich – 2 wychowanków oraz 6 wychowanków w przedszkolach niepublicznych.

 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r., poz. 645) uczniowie z Ukrainy, którzy nie posługują się językiem polskim w wystarczającym stopniu, objęci są w szkołach podstawowych dodatkową nauką języka polskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo w grupach 15-osobowych. Od 26 września będzie funkcjonowało aż 8 grup – daje to łącznie 48 godzin tygodniowo we wszystkich samorządowych placówkach.


Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3