Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

OSP Wisła Centrum wybrało

7.06.2021

W dniu 05 czerwca 2020r. w Remizie OSP Wisła Centrum odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
Zebranie w OSP Wisła Centrum odbyło się bez gości ze względu na obostrzenia związane z Covid 19. Zebranie prowadził druh Bronisław Szalbot. W zebrani uczestniczył Tomasz Bujok Burmistrz Miasta Wisła a zarazem Prezes ZM ZOSP RP w Wiśle oraz Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski. Jednym z głównych punktów zebrania było wybranie nowych władz jednostki
OSP Wisła Centrum na kolejnych 5 lat.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowanie wybrano nowy Zarząd OSP Wisła Centrum w następującym składzie:
Zarząd OSP Wisła Centrum
1. Kocyan Zbigniew – Prezes
2. Czajka Krzysztof – Wice- Prezes
3. Kubala Jakub - Sekretarz
4. Miszczyszyn Anna – Skarbnik
5. Skibiński Damian - Naczelnik
6. Kulig Sebastian – Z-ca Naczelnika
7. Śliwka Adam - Gospodarz
8. Podżorski Grzegorz - członek
9. Cieślar Marcin - członek

Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Szalbot Bronisław-Przewodniczący
2. Cieślar Jerzy- Sekretarz
3. Cieślar Kamil - członek


Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3