Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Informacja o sprzedaży węgla poprzez samorząd

23.11.2022

Informujemy, że Miasto Wisła przystąpiło do preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) zwaną dalej “ustawą węglową”.

Zakup paliwa stałego (węgiel: orzech lub groszek) dla gospodarstwa domowego będzie możliwy na wniosek, który należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Wiśle (na Biurze Podawczym na parterze przy głównym wejściu do Urzędu Miejskiego od strony pl. Bogumiła Hoffa). Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy węglowej wniosek taki może zostać złożony także za pomocą środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną), przy czym w takim wypadku musi on zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek należy złożyć na formularzu, który jest dostępny do pobrania poniżej.

Możliwość preferencyjnego zakupu węgla została w ustawie węglowej podzielona na dwa okresy: do 31 grudnia 2022 r. oraz od 1 stycznia 2023 r. W każdym z tych okresów można preferencyjnie zakupić maksymalnie 1,5 tony węgla.

Miasto Wisła będzie prowadziło sprzedaż węgla poprzez skład opału prowadzony przez inny podmiot, tj. skład zlokalizowany przy ul. Towarowej w Wiśle. Po przeprowadzeniu analizy i wyceny kosztów cena węgla w ramach preferencyjnego zakupu dla gospodarstw domowych na terenie gminy Wisła wyniesie 1800,00 zł. brutto za tonę.

Wszyscy wnioskodawcy będą podlegali weryfikacji pod względem posiadania uprawnienia do preferencyjnego zakupu węgla. Weryfikacja będzie polegała na badaniu czy wnioskodawca jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692). Zgodnie z ustawą węglową każdy kto otrzymał dodatek węglowy lub jego wniosek o dodatek węglowy został pozytywnie zweryfikowany będzie także uprawniony do preferencyjnego zakupu węgla. W przypadku, gdy wnioskodawca nie złożył wniosku o dodatek węglowy, a ubiega się o preferencyjny zakup węgla, wtedy jego wniosek będzie weryfikowany pod kątem zapisów w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy węglowej podczas weryfikacji brane będą pod uwagę także dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

W Urzędzie Miejskim w Wiśle przyjmowaniem wniosków i ich weryfikacją zajmuje się Referat Gospodarki Komunalnej. Wszelkie informacje w tym zakresie można uzyskać w godzinach pracy Urzędu pod nr. tel. 33 855 24 25 wew. 115, kierownik Referatu Małgorzata Szalbot (pok. nr 123).

Informacji technicznych, w tym dotyczących zakupu węgla ze składu, udziela kierownik Referatu Organizacyjnego Tadeusz Chmiel, tel 33 855 24 25 wew. 114.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej. Na bieżąco będziemy Państwu podawali kolejne informacje w sprawie preferencyjnego zakupu węgla.

 

Formularz wniosku i pełna informacja w załącznikach poniżej.


Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3