Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Projekt „Stalmacha” wyróżniony

20.03.2017

W okresie od 31 grudnia 2015 do 31 grudnia 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Stalmacha w Wiśle realizowany był projekt Erasmus+ Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej pod nazwą „Uczenie się języka angielskiego i nauczanie z wykorzystaniem innowacyjnych metod aktywizujących”, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu kadra ucząca wzięła udział w 2-tygodniowych szkoleniach językowo-metodycznych w Wielkiej Brytanii, podczas których nauczyciele podnosili swoje kompetencje językowe oraz poznali metodę nauczania CLIL. Przeprowadzono 30 godzin nauczania tą metodą na różnych przedmiotach. Raport końcowy z realizacji projektu uzyskał ocenę bardzo dobrą i został wyróżniony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako przykład dobrej praktyki. Szczególnie wysoko oceniono bardzo dobrze przygotowany i przeprowadzony etap upowszechniania rezultatów projektu ze względu na szereg działań promujących projekt w obrębie szkoły i poza nią. W ocenie Fundacji działania realizowane w ramach projektu jednoznacznie odpowiedziały na zdefiniowane potrzeby nauczycieli i szkoły oraz znacząco podniosły poziom i jakość procesu nauczania.

Janina Podżorska


Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3