Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Dotacje celowe - nabór uzupełniający

19.02.2018

Burmistrz Miasta Wisła informuje, że w oparciu o zapisy uchwały nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła, rozpoczyna uzupełniający nabór wniosków na udzielenie dofinansowania dla inwestycji realizowanych w 2018 roku.

Załącznikiem do w/w uchwały jest „Regulamin udzielenia dotacji ze środków budżetu Miasta Wisła na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła”. Uchwałę można pobrać ze strony internetowej: http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwWisle/document/468912/Uchwa%C5%82a

Formularz wniosku będzie dostępny na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Wiśle oraz na stronie internetowej od 13 lutego 2018 roku. Wypełnione, kompletne wnioski należy składać w terminie:

od 13 lutego do 2 marca 2018 roku

UWAGA!

Dotacja dotyczy kotłów węglowych retortowych (ekogroszek), kotłów retortowych na biomasę (pelety), spełniających wymogi 5 klasy kotłów wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012. Kotły muszą posiadać konstrukcję uniemożliwiającą spalanie stałych odpadów komunalnych.

Zakończenie inwestycji oraz przedłożenie przez Inwestora rozliczenia będzie musiało nastąpić do dnia 31 maja 2018 r.!!!

Dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością określoną w w/w uchwale do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Pierwsza publikacja 12 lutego.


Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3